Κυριότερα Έργα

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Διαμόρφωση και ανακαίνιση των χώρων για τη στέγαση των υπηρεσιών της

Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).