Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας

Διαμόρφωση και ανακατασκευή των χώρων για τη στέγαση των υπηρεσιών της

Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

πολιτικη-προστασια-γραφεια.jpg

Η GDM Assets A.E. ανέλαβε τη διαμόρφωση και ανακατασκευή των χώρων στους οποίους στεγάζονται τα γραφεία και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) επί της οδού Κηφισίας 39 στο Μαρούσι Αττικής.

Στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές φιλοξενούνται το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Κύριος του έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ανάδοχος: GDM ASSETS
Τίτλος έργου: Διαμόρφωση και Ανακατασκευή χώρων στα κτήρια επί της οδού Κηφισίας 39 στο Μαρούσι Αττικής για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – 
Προμήθεια και τοποθέτηση ψηφιακών οπτικοακουστικών συστημάτων – Συστημάτων πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού, τηλεφωνίας, ασφάλειας δικτύων του νέου Κέντρου Διαχείρισης COVID-19 (ΕΣΚΕΔΙΚ).

 

Προϋπολογισμός έργου: 3.919.430,47€
 

Σκοπός έργου: Το έργο αφορά στην ανακατασκευή περιοχών των επιπέδων -1, 0, 1 και 7 του υφιστάμενου κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 39, για την εγκατάσταση των νέων γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

Διάρκεια έργου: 75 ημερολογιακές ημέρες
 

Μελέτη: Ναυσικά Πασσάλογλου

Επίβλεψη: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.